ایمن الکترونیک یاس

در صورت فراموش شدن رمز (پسورد ) دستگاه ذخیره سازی DVR و NVR با ما تماس بگیرید.