پایه دستکی 30 سانتی چند وجهی

تومان 242،000

پایه براکت دستکی 30 سانتی

بسیارمقاوم در برابر باد و باران

پایه دوربین چند وجهی

1 عدد در انبار