پایه دستکی 75 سانتی چند وجهی

تومان 559،000

پایه براکت دستکی 75 سانتی / 8 وجهی

بسیارمقاوم در برابر باد و باران

پایه دوربین چند وجهی

1 عدد در انبار