پایه دستکی T ابعاد 100 سانتی

تومان 1،896،000

پایه دستکی T ابعاد  100 سانتی چند وجهی / 8 وجهی

بسیارمقاوم در برابر باد و باران

پایه دوربین چند وجهی

1 عدد در انبار